نمونه سوالات اتوکد

9 18 همه
تومان۳,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰