نمونه سوالات فنی و حرفه ایی

9 18 همه
تومان۱۰,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰