نمونه سوال کارور اتوکد فنی حرفه ای

9 18 همه
تومان۳,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰