نمونه سوال عملی ICDL درجه دو

فایل PDF
نمونه سوال عملی درس ICDL درجه دو
تعداد سوالات :25 ازاین تعداد 12 سوال از مبحث ویندوز و مابقی از مبحث اینترنت می باشد
مدت آزمون : 25 دقیقه

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.