نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته کشاورزی

9 18 همه
تومان۱۰,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰