نمونه سوال باغبان فنی حرفه ای

9 18 همه
تومان۱۰,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰