نمونه سوال طراحی با حنا روی بدن

نمونه سوالات : طراحی با حنا روی بدن
فرمت فایل : PDF
سوالات آزمون فنی حرفه ای در آزمون هماهنگ 5 اردیبهشت 98
تعداد سوال : 30 سوال تستی
مدت زمان آزمون : 50 دقیقه
شماره استاندارد : 514220570060011
==========
انقضای دانلود : فقط دو روز
تعداد دفعات مجاز برای دانلود : سه بار

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.