نمونه سوال کاربر پرتال فنی حرفه ای

سوالات درس : کاربر پرتال
شماره استاندارد :1-063-53-2513
تعداد سوالات : 30
تاریخ آزمون : جمعه 9 تیر 96
مدت آزمون : 50 دقیقه
———-
دقت داشته باشید تیکهای کنار سوالات بررسی نشده و توسط کارآموز زده شده است لذا آنها را ملاک قرار ندهید.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.