نمونه سوال گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (دامله)

قالب فایل PDF
سوالات استاندارد : گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (دامله)
شماره استاندارد : 1/1/86/80-8
مدت آزمون : 50 دقیقه
تعداد سوالات : 40
تاریخ آزمون : 21 اردیبهشت 96
——————–
توجه داشته باشید که فایل دانلود فقط دوبار قابل دانلود می باشد.
توجه داشته باشید که فایل دانلود سوالات فقط دو روز اعتبار دارد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.